Kosta Bunusevac

1948 -, Split (Hrvatska)

Kosta Bunuševac, rođen je u Splitu 1948 godine. Na Akademiji likovnih umetnosti, diplomirao je 1971 god. u klasi profesora Stojana Ćeliċa. Član je ULUS -a od 1972 god. Izlagao je više puta u zemlji i inostranstvu. Predaje na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu predmet – kostim. Živi i radi u Beogradu.
     Veċ prvim crtežima na studijama večernjeg akta, u duhu najboljih akademskih realista, unutar jednemale grupe ezoterika, Kosta Bunuševac je objavio svoju likovnu moċ. Krajnja ponesenost, ushiċenost kojom vlada strog, gotovo okrutan sistem, kartezijanska logika i asketizam, obeležili su ovog umetnika od prvih dana. Bubuševac – slikar, crtač, dizajner, performer, promoter, uz još dve – tri ličnosti, postavje centar svih, ne samo andergraund okupljanja vertikalnog Beograda sedamdesetih i osamdesetih godina. Mag ili urbani samuraj, Bunuševac je uprkos svemu, bio i ostao bez predhodnika i sledbenika, jedinstvena pojava u srpskom slikarstvu.


     Bunuševac slika eklektički i sintetički, spajajuċi fantastično sa realnim, simbolizam i apstrakciju, gotiku sa futurizmom, art – deko sa konceptualizmom. On je nalik ikonopiscu sadašnjosti, slikaru nezemaljske lepote, slikaru nad – realizma, a sam, poslednji heroj elitnog i estetskog.
     U Galeriji 107, Bunuševac je imao izložbu 2003 god. Bila je to po svemu zapažena I interesantna izložba. Tada je Galerija u svoj posed dobila više desetina dela Koste Bunuševca.

Komentariši